Events

Sự kiện

ĐỒNG HÀNH NGÀY HỘI HIẾN MÁU NGƯỜI VIỆT TRẺ 2021

ĐỒNG HÀNH NGÀY HỘI HIẾN MÁU NGƯỜI VIỆT TRẺ 2021

2021-08-31 08:34:23

Chương trình của Viện huyết học truyền máu Trung Ương - FAFC Việt Nam